otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Domovská pošta ze Sudet

09.12.2023 21:42

Po více jako sedmdesáti  letech skončilo vydávání  německého krajanského časopisu Sternberger Heimat  Post (SHP - Domovská pošta ze Šternberka), se sekcí Mährisch-Neustädter Nachrichten (Zprávy z Uničova). Odběratelé periodika totiž přirozeně odcházejí z tohoto světa, a nová generace zrozená do prostředí demokratických   pravidel, projevuje k původní vlasti rodičů a prarodičů  vlažnější zájem, takže počet předplatitelů klesl pod hranici rentability.

Část věnovaná Šternberku měla podsekce Lhota, Babice, Mladějovice, Německá Húzová, Německá Loděnice, Dalov, Domašov u Šternberka, Jívová, Komárov, Krakořice, Lipina, Lužice-Stádlo, Mutkov, Hraničné Petrovice, Řídeč, Hlásnice a Těšíkov. Uničovská část měla podsekce Horní Sukolom, Újezd, Libina, Renoty-Dětřichov, Hradec-Hradečná, Haukovice, Karlov, Dlouhá Loučka, Oskava-Nemrlov, Paseka, Plinkout, Brníčko, Křivá, Rybníček, Dolní Sukolom, Nová Dědina, Břevenec, Dědinka, Hlivice, Králová, Benkov a Zadní Újezd. Je nutné dodat, že  náplň a aktuálnost jednotlivých rubrik byly přímo úměrné úsilí a nadšení jednotlivých garantů pečujících o  danou oblast. Uničov měl v tomto směru na tyto osoby štěstí, je nutné uvést aspoň pana Wilfrieda Schina, rodáka z Uničova, a paní Sigrid Lichtenthaeler, původem také z Uničova. Po zániku periodika dodává paní Sigrid články do týdeníku Sudetendeutsche  Zeitung, ve kterém je v pravidelných intervalech část určena pro  Šternbersko a Uničovsko. Přínosným zdrojem jsou články překládané z Uničovského zpravodaje.

Původní periodikum tištěné v nakladatelství Preussler Verlag Nürnberg bylo určené hlavně pro krajany odsunuté ze Sudet.  Časopis pro ně byl potěšující, někdy bolestnou, upomínkou na původní vlast.  Zveřejňované články se vzpomínkami a dobovými informace a ilustracemi byly nedocenitelným zdrojem pro místní místopisce a regionální nadšence. Dlužno podotknout, že vzniklá spolupráce při výměně informací mezi SHP  a spolkem Příznivci historie a muzea Želechovice (dříve spolek Hrdobec) byla oboustranně přínosná, ochotná, vstřícná a velmi přátelská. 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.