Novinky

Nové publikace k historii Želechovic

19.09.2018 17:18
Nové publikace k historii Želechovic připravil místní starosta Ant. Hampl, tentokrát se týkají univerzitního profesora Tomáše Čepa, regionálního učitele Josefa Loutockého a školních pomůcek a zařízení jednotřídní Obecné školy Želechovice. V nich obsažené informace vhodně doplňují další bílá místa...
>>

V Pňovicích proběhne výstava školních pomůcek a zařízení Vesnického muzea Želechovice

20.06.2018 09:25
  Sbírka školních pomůcek a zařízení Vesnického muzea Želechovice bude vystavena v Pňovicích   Nadšení správci Vesnického muzea Želechovice, tvůrci jeho rozmanitých sbírek z různých oblastí lidské činnosti, připraví v rámci oslav pňovických hodů ke shlédnutí konvolut...
>>

Osada Řítov v historických pramenech

20.06.2018 09:23
Zaniklá středověká osada Řítov v historickýchpramenech V současnosti známé výsledky archeologického průzkumu nejbližšího okolí města Uničova přinášejípoznatky o existenci několika zaniklých středověkých lidských sídel, jejichžnázvy jsou v převážné většině neznámé. Jedinou...
>>

Muzeum se zapojí do Noci kostelů v Uničově

22.05.2018 12:40
Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově proběhene pro zájemce připravený program v rácmi akce Noc kostelů 2018, který má přinést možnost setkat se s náplní křesťanství. Součástí připraveného programu bude i vzpomínání na zemřelého uničovského faráře P. Maxmiliána Jarosche, který zde...
>>

Loutockého kruhový rozhled z Bradla ve sbírkách muzea.

19.05.2018 20:32
Tak se to přece jen podařilo. Loutockého kruhový rozhled z Bradla z roku 1922 konečně po letech usilovné práce našel místo ve sbírkách našeho vesnického muzea. Nedošlo k tomu nijak jinak, nežli obyčejnou, prostou náhodou. Jelikož letos uplynulo 150 let od narození významného želechovického učitele...
>>

Na r. 2018 muzeum připravilo nové expozice ke 100. výročí vzniku ČSR.

12.05.2018 18:07
Na r. 2018  muzeum připravilo nové expozice ke 100. výročí vzniku ČSR. V r. 2018 došlo v budově muzea, která letos slaví 120. výročí existence, k tolik očekávanému rozšíření výstavních prostor. Obec Želechovice totiž zadala výrobu dřevěného schodiště s galerií, díky kterému se muzejníkům...
>>

Kulatá výročí objevitelů našich nejstarších regionálních dějin – pravěké historie obcí Troubelice, Dlouhé Loučky, Újezda, Šumvaldu a Medlova

08.05.2018 09:33
Kulatá výročí objevitelů našich nejstarších regionálních dějin – pravěké historie obcí Troubelice, Dlouhé Loučky, Újezda, Šumvaldu a Medlova   Pestré peripetie hospodářského, společenského i kulturního vývoje našich obcí a jejich místních částí v pravěku, z nejdelšího období dějin...
>>

Rozšíření výstavních ploch

08.05.2018 08:55
Dlouho očekávaná instalace nového schodiště do podkrovních prostor muzea zaměstnala jeho správce Ing. P. Stránského na několik dní, neboť řemeslníci, zdatní a svědomití odborníci na práce se dřevem, museli vyrobené schodiště nainstalovat a částečně poupravit tak, aby umožňovalo bezpečný přístup...
>>

1. návštěva v r. 2018

08.05.2018 08:42
Žactvo páté třídy základní školy na ul. Jaroslava Haška navštívilo Vesnické muzeum Želechovice v pondělí 30. dubna 2018. Zájem vzbudily zejména exponáty, o nichž naše děti věděly pramálo nebo spíše zhola nic. Pokud u nich některé části expozic vzbudily zájem natolik, že žádali detailního...
>>

940 let obce Želechovice

08.03.2018 16:09
Úplný text zakládací listiny benediktinského kláštera na hradisku u olomouce z r 1078   Text listiny v překladu zní: „Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice, Ota z boží milosti to co jest.      Prozíravý obyčej dávných moudrých lidí ukázal, chce-li někdo něco...
>>
1 | 2 | 3 >>

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.