otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Personální zabezpečení muzea

Vesnické muzeum obce Želechovice je organizační složkou obce.

Zakladatelé: Ing. Petr Stránský, CSc., vedoucí organizační složky

Ing. Antonín Hampl, starosta obce, kronikář

Historie projektu

Historie vzniku obecního muzea se píše od okamžiku, kdy se podařilo nashromáždit dostatek předmětů, které si nezasloužily, aby byly uzavřeny ve skříních a uloženy po budově obecního úřadu nebo na jiných tmavých nevhodných místech. Nutno podotknout, že samotná přípravná fáze byla časově náročná, neboť předměty či písemné dokumenty se obstarávají velice nesnadno, obzvláště pak u obce takové velikosti jako jsou Želechovice. Zakladatelé muzea se s mimořádně obdivuhodným nadšením z řad občanů obce nesetkali, když ani po několika písemných výzvách, které proběhly již před rokem 2010, nebyla shledána aktivita z řad místních, která by směřovala k nárůstu sbírkových předmětů. Želechovičtí až na výjimky nebyli ochotni zakladatelům žádné předměty darovat a snad ani zapůjčit. Situace se ale změnila po r. 2010, kdy se Ing. A. Hampl stal starostou obce a dávnou myšlenku zřízení obecního muzea s nezanedbatelnou oporou Ing. Stránského oprášil a občany obce znovu oslovili s tím, že exponátů k výstavním účelům se nedostává a že by bylo vhodné, kdyby občané obce prohlédli svoje půdní prostory, kůlny, komory či sklepy a případné předměty spojené s historiií obce zapůjčili nebo darovali. V tomto okamžiku se mentalita místních občanů otočila a několik půd vydalo svá tajemství. Po otevření muzea byli občané ke spoluzakladatelům otevřenější, vstřícnější, důvěrnější a počty sbírkových předmětů se rozrůstaly. Nyní lze z názorů občanů vypozorovat pozitivní ohlasy ke zřízení muzea, prvotní nedůvěřivé postoje polevily. Somatná obec se k myšlence zřízení muzea v době před r. 2010 stavila neaktivně, až po volbách na podzim 2010 se situace s příchodem nového zastupitelstva začala měnit k lepšímu. V současné době, zdá se, že obecní muzeum má od zastupitelstva obce zelenou, neboť obec zpracovává projekt na přesun muzea do nevyužitých prostor hasičské zbrojice. Co se financování projektu muzea týká, upřesňuji, že jeho vznik je výrazem dobrovolné práce Ing. Stránského a Ing. Hampla a kromě několika málo předmětů, které obec zakoupila, byly všechny, včetně dalšího vybavení muzea, získány snahou zakladatelů.

23.2.2015, A. Hampl

Naši uživatelé

Obecní muzeum bylo zřízeno za účelem poučení návštěvníků o historii malé hanácké obce. Je určeno rodákům, místním občanům, široké veřejnosti a hostům.

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.