otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Koronavirus, škola, výuka

04.06.2020 10:23

 

Koronavirus zásadně změnil pohled na školní vyučování. Asi  naruší stávající stereotyp. Podívejme se, jak tomu bylo v munulosti. Na reálném gymnáziu se před sto lety klasicky vyučovaly tyto předměty: náboženství, jazyk český, jazyk německý, jazyk latinský, jazyk francouzský, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, chemie, fyzika, rýsování a deskriptivní geometrie, kreslení, krasopis a tělocvik. Nepovinné předměty byly: analytická lučba, těsnopis, zpěv, střelba, šerm a kreslení. Za celou dobu studia měl jazyk latinský  stejnou dotaci hodin jako jazyk český a matematika. Nejmenší dotaci hodin měla kupodivu chemie.

Výnosem nařídil ministr kultu a vyučování, aby mužská mládež přidržovala se již za školní doby horlivě k tělesným cvičením a aby se již dala v hlavních obrysech vojenská průprava různým stupňům věku přiměřená, která při pozdějším plnění branné povinnosti přijde vhod a bude cennou výhodou, a tím zároveň aby posíleno bylo vlastenecké smýšlení dorůstajících jinochů a zvýšil se zájem žactva o vojenství vůbec. Uloženo bylo, aby zvláště zdůraznil se vojenský ráz tělocviku, aby se pěstovaly polní hry, věnovala se zvýšená péče střelbě, vyučovalo se šermu, dále plování, veslování, jízdě na kole a osvěžování. Nic proti tomu.

Hry polní obsahovaly mimo jiné: plížení, signalizování, běh s poselstvím, odhadování vzdáleností, hledání vhodných přirozených krytů v přírodě, měření délky krokováním a služba hlídek výzvědných. Něco z toho by se jistě hodilo i v dnešní době, i když to nejde provozovat virtuálně :-).

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.