otevřeno 5. 7. 2023 10:00 - 18:00

Loutockého kruhový rozhled z Bradla ve sbírkách muzea.

19.05.2018 20:32

Tak se to přece jen podařilo. Loutockého kruhový rozhled z Bradla z roku 1922 konečně po letech usilovné práce našel místo ve sbírkách našeho vesnického muzea. Nedošlo k tomu nijak jinak, nežli obyčejnou, prostou náhodou. Jelikož letos uplynulo 150 let od narození významného želechovického učitele Josefa Loutockého, který se zapsal do dějin severomoravského školství tak, jak popisuji ve svém krátkém pojednání nazvaném "Okna historie dokořán - Josef Loutocký, významný severomoravský učitel", nezbylo mi jinak, nežli široké veřejnosti čtenářů Uničovského zpravodaje připomenout památku tohoto mnohostarnně nadaného učitele. Jan Ámos Komenský by zajisté v jeho případě nešetřil svým autentickým hodnocením tohoto učitele jako "lampičky národa" - tak české pedagogy viděl a nazýval. Redaktor zpravodaje města Uničova zveřejnil můj článek, který se věnoval poznámkám o jeho díle, též nastínil jeho kartografickou práci - výsledkem byl právě Náčrt kruhového rozhledu z Bradla z "pravítka a pera" Josefa Loutockého. Jak se obsah článku dostal až ke čtenářce do Brna mi není známo, ale emailovou zprávou právě tuto mapu nabídla Vesnickému muzeu Želechovice, které ji do svých sbírek přijalo, čímž doplnilo nedávno získanou železniční mapu Moravy a Slezka namalovanou stejným autorem v dobách jeho působení v želechovické jednotřídce. Obě díla se tak stala významným doplněním a dokladem nadání místního učitele, jeho neutichající lásce k přírodě a k severomoravské turistice. 

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.