otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Muzeum se zapojí do Noci kostelů v Uničově

22.05.2018 12:40

Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově proběhene pro zájemce připravený program v rácmi akce Noc kostelů 2018, který má přinést možnost setkat se s náplní křesťanství. Součástí připraveného programu bude i vzpomínání na zemřelého uničovského faráře P. Maxmiliána Jarosche, který zde působil téměř 30 let. Vzpomínková akce proběhne v kapli sv. Josefa s tím, že se k ní připojí i Vesnické muzeum Želechovice, neboť opatruje ve svých sbírkách 4 ornáty a 3 štóly, které P. M. Jarosch jako celebrant používal v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Želechovicích v 90. letech minulého století - až do okamžiku ukončení své služby. Ornáty byly vystaveny společně jen jedenkrát, a to v r. 2015 v rámci pravidelých otevíracíh dní želechovického muzea, proto nyní v kapli sv. Josefa v Uničově, kde budou vystaveny, mají zájemci možnost, vidět farářovy kasule pohromadě. Vesnické muzeum Želechovice sice připravuje stálou expozici spojenou s církevním životem v obci Želechovice, který byl pro ni v minulosti tak charakteristický, a ve které by uvítalo výstavu zmíněných ornátů, ale dosud se mu nedostává finančních prostředků na zakoupení prosklených vitrín, do kterých by měla být kněžská roucha umístěna. 

Ant. Hampl

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.