otevřeno 5. 7. 2023 14:00 - 18:00

Na r. 2018 muzeum připravilo nové expozice ke 100. výročí vzniku ČSR.

12.05.2018 18:07
Na r. 2018  muzeum připravilo nové expozice ke 100. výročí vzniku ČSR.

V r. 2018 došlo v budově muzea, která letos slaví 120. výročí existence, k tolik očekávanému rozšíření výstavních prostor. Obec Želechovice totiž zadala výrobu dřevěného schodiště s galerií, díky kterému se muzejníkům otevírají možnosti zpřístupnění podkroví budovy letošním návštěvníkům. Zde dojde k prezentaci historických školních pomůcek, které pocházejí z kabinetů německého gymnázia, které poskytovalo vzdělávání v Uničově do r. 1945. Soubor vystavovaných předmětů prezentuje úroveň vzdělávání na tomto ústavu v letech 1870-1945 a zároveň zprostředkovává alespoň částečný pohled na vybavení této školy - prostředky názorného školního vyučování. K tomu byl ze školního prostředí ještě připraven soubor prvorepublikových učebnic, konvolut školních didaktických obrazů a ukázky školních kresebných prací želechovického rodáka p. M. Škody, jež vypracoval na pokyny učitelů působících v Měšťanské škole v Uničově - zdařilé výtvarné výjevy kraslic a květin pochází z r. 1932. Výstava volně pokračuje "papírovým" materiálem, neboť ke shlédnutí jsou vystaveny převážně barevné časopisy, čtenáři se z jejich obsahu mohli těšit ve 20.-40. letech 20. stol. Vzácné prvorepublikové časopisy vhodně doplňují velkoformátové (A3) reklamní sdělení světoznámé zlínské společnosti Baťa. Bez povšimnutí zajisté nezůstane ani zajímavý nález obrovské filatelistické sbírky poštovních známek z období let 1918 - 1938, který obsahoval tisíce a tisíce kusů. Část tohoto filatelistického materiálu je též vyložena k prohlédnutí veřejnosti. K tomu významný želechovický sběratel místopisných pohlednic, jehož sbírká čítá na 70.000 jednotlivin, připravil k této příležitosti přehledné tabule pohlednic s různými náměty - např. Velikonoce, moravské kroje aj. V přízemí muzea došlo k obohacení dosavadních exponátů zařízením, které je svojí mohutností nepřehlédnutené, a sice ručním částečně zrekonstruovaným velkomandlem doplněným ručními pračkami a jednou elektrickou z 50. let minulého století, žehličkami, šlapacími šicími stroji - Minerva 21 a Bobin, zkrátka předměty, které v minulých dobách sloužily pro usnadnění práce spojené s péčí o prádlo či oděv. Zemědělskou nebo hospodářskou část expozice vyzdobili muzejníci loni získaným Pernoldtovým spirálovým trierem od Františka Wiedermanna ze Želechovic, dvěmi samočinnými líhněmi kuřat, nástavcem na secí stroj sloužící k setí řepky od Jaroslava Talandy ze Želechovic. Pokud se správci muzea podaří dokončit údržbové práce na nedávno získaném vyorávači brambor tahaným po poli dobytkem, vhodně doplní  návštěvníkům  sedmiradličný kultivátor a pluh obracák. Současně se návštěvníci mohou těšit na skupinu rozmanitých hlavolamů připravených místopředsekdyní spolku Přiznivci historie a muzea Želechovice, z.s., které si zájemci mohou i vyzkoušet. 

Ing. Ant. Hampl, správce, 12. 5. 2018

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.