otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Osud splavů a stavidel Řítovského rybníka

25.02.2022 22:50

Osud splavů a stavidel Řítovského rybníka

 

Rozsáhlý Řítovský rybník, jenž sloužil svým majitelům okolo 350 let, byl založen v dobách, kdy pňovické panství náleželo pánům ze Sovince. Tak, jak byl v éře rozmachu rybníkářství na začátku 16. století napuštěn, o čemž svědčí starobylé listiny uchované v Archivu obce Želechovice, tak byl po roce 1850 zase vypuštěn, neboť jeho výnosnost klesala a plocha, kterou zaplavoval, mohla být lépe využita k zemědělským účelům. Když se z objetí jeho hrází ztratila poslední voda a odletělo hojné vodní ptactvo, byl rozparcelován – zůstaly po něm patrné jen terénní úpravy v krajině, které jsou po stosedmdesáti letech od posledního výlovu čitelné tomu, kdo ví, že se mezi Želechovicemi a Pňovicemi nacházel.

Nezůstaly po něm však jen hráze, náhony a příkopy, které jsou patrné až do dnešních dní, nýbrž i splavy a stavidla, bez nichž by rybniční soustava na pňovickém panství nemohla existovat. Prostřednictvím splavů na Oskavě se zvedala její hladina, prostřednictvím stavidel regulovalo množství vody v rybníce. Tato vodohospodářská zařízení vybudovaná z kvalitního dubového dřeva našla svoje uplatnění v nedalekém Strukově, a to při obnově vesnice po katastrofálním požáru, který ji zastihl v roce 1877. Tehdy shořel Strukov téměř celý.

Nepotřebné splavy i stavidla vypuštěného Řítovského rybníka patřila sice Lichtenštejnům, ale strukovští byli s rozebráním a odvozem rychlejší než vrchnostenští úředníci, neboť když je hledali, již ničeho nenalezli.

Tak místo zvané „U Splavu“, o němž pojednával želechovický učitel Josef Loutocký v souvislosti s lokalizací zaniklé vsi Řítov, jenž se u něho nacházel, nezaniklo jen významem, ale postupně se vytratilo i z mysli místních usedlíků. Ve starých ani v současných mapách není a místa, kde se nacházela zmíněná stavidla, zajistné mohutná, když se strukovským pro ně vyplatilo vyjet ještě z doutnajícího Strukova, je možno najít, pokud bychom s rozmyslem prohlédli mapu rybníka a v krajině našli zbytky jeho náhonů.

Tím se osud splavů a stavidel Řítovského rybníka vyjasnil, materiál z nich posloužil k obnově chalup, stodol a chlévů hospodářům ze Strukova.

 

22. 2. 2022, A. Hampl

 

zdroj: Rukopis Josefa Loutockého o dějinách Želechovic, Kronika obce Želechovice 

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.