otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Rozšíření muzea schváleno zastupitelstvem

20.10.2015 18:27

Starostovi obce Ing. A. Hamplovi se podařilo vysvětlit zastupitelům obce význam vesnického muzea, které se v současnosti nachází v malých prostorách obecního úřadu s tím, že jeho návrh přemístit muzeum do prostor bývalé hasičské zbrojnice, budovy vedle obecního úřadu, byl akceptován. I vzhledem k rozrůstajícím se sbírkám muzea považuje zastupitelstvo za vhodné, opravit více jak 20 let nevyužitou chátrající budovu požární zbrojnice a muzeum zde přemístit. Vesnickému muzeu obce Želechovice se tak dostane poměrně velkých výstavních prostor, když největší díl práce s přestěhováním zůstává na starostovi Ing. Hamplovi a Ing. Stránskému, vedoucímu organizační složky obce. V současnosti probíhají rozsálé úklidové práce, a to i půdních prostor, ve kterých bude depozitář muzea; v přízení budovy jsou potom plánovány výstavní prostory. Jelikož se jedná o úkol opravdu náročný, a jelikož je třeba budotu též opravit a vybavit, předpokldám, že muzeum by mohlo být v nových prostorách otevřeno za 2 až 3 roky. Občané, návštěvníci i správci muzea doplňují jeho sbírky dalšími předměty, které si rozhodně nezaslouží budoucnost na skládce, věřím, že se myšlenka přemístění budovy podaří a že dobrovolnická práce Ing. Stránského a moje bude příkladnou ukázkou péče o zachování kulturně-historického dědictví malé hanácké vesnice vykonávané na amatérské základně.

A. Hampl

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.