otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Tvorba soupisu exponátů - evidence

25.02.2015 12:01

V současnosti, únor-březen 2015, probíhá nutná inventarizace a tvorba soupisu exponátů muzea. Seznam listinných i hmotných předmětů, které tvoří sbírkový fond, bude po svém dokončení zveřejněn na těchto stránkách. Obzvláště pak popis listinného materiálu bude proveden detailně, a to zejména proto, protože se týká a vztahuje k rodinám, které mají v obci stále svoje potomky. V excelovském souboru, v němž bude seznam exponátů veden, mohou zájemci snadno vyhledávat jednak podle slov, a jadnak podle příjmení a určit tak, zda-li se ve sbírce Vesnického muzea obce Želechovice vyskytuje dokument, jehož původcem nebo autorem je např. člen jeho rodiny. Tvorba rodinných archivů, ke kterým může místní muzeum a jeho správci Ing. Stránský a Ing. Hampl dopomoci, je významným počinem pro budoucí generace, které bude historie jejich rodů zajímat. Soupis exponátů bude doplněn o soupis písemností archivní povahy, které spravuje obecní kronikář, ty jsou uloženy na úřadovně obecného úřadu, tedy odděleně od ostatních předmětů a po individuální domluvě jsou též přístupné k nahlédnutí. Taktéž nevyvracíme, že budeme minimálně ochotni, odpovědět na dotazy týkající se historie obce nebo směřující k rodokmenům v Želechovicích narozených občanů. Případně vás odkážeme na další zdroje informací.

správci, 25.02.2015

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.