otevřeno 5. 7. 2023 10:00 - 18:00

Vyšla publikace o P. Janu Hraběti Kroupovi, básníkovi z Hrabí

13.01.2019 10:15

Za finančního přispění obce Želechovice a Spolku Příznivci historie a muzea Želechovice, z.s. vydalo Vesnické muzeum Želechovice, a to k příležitosti 95. výročí od narození P. J. H. Kroupy, skrovný spis o jeho životě a díle. Rodák z nedalé obce Hrabí u Bílé Lhoty působil jako kněz padesát let v Náměšti na Hané, zde tvořil svoje náboženské básně, které se dočkaly publikování mezi léty 1990-2006. V Národní knihovně ČR jsou uloženy jen dvě jeho básnické sbírky, ve Státní vědecké knihovně v Olomouci ale již několik desítek, zbylá díla se nachází v různých farních knihovnách. Publikace obsahuje poznámky k životu kněze, seznamuje čtenáře s místy, kde působil; poznámky k jeho vybraným dílům. V době vzniku publikace však měl její autor, Antonín Hampl, k dispozici jen tři Korupova díla, proto se věnuje jen jim. Postupem času se však podařilo po antikvariátech a farních knihovnách obstarat dalších 12 básnických sbírek, jejichž popis bude předmětem druhého připravového vydání. Brožuru doprovází ilustrace Moničky a Věrušky Hamplové (9 a 12 let) ze Želechovic, byla vydána malým nákladem 100 ks výtisků, který je v současnosti již rozebrán. 

Zpět

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.