otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Vzpomínka na

Prof. PhDr. Radomíra Pleinera, DrSc. 

 (26. 4. 1929 Praha - 13. 1. 2015 Praha)

Profesor Pleiner se zapsal do historie Želechovic nesmazatelně, neboť jeho literární díla naši malou hanáckou obec na archeologickém poli i mezi odborníky historiky proslavila a díky tomuto člověku získala obec a slavný nález baterie slovanských železářských pecí z 10. - 11. století čestné místo v mnoha publikacích zabývajících se staroslovanskou metalurgií - tedy výrobou železa a oceli před tísíci léty. Radomír Pleiner byl archeolog, slavista, který na začátku 50. let minulého století, co by čtyřiadvacetiletý mladý nadšenec, odkryl v poli za Želechovicemi významnou soustavu železářských pecí, které jsou součástí expozice nedávno zřízeného Vesnického muzea obce Želechovice. Nutno podtkout, že i materiály, které se týkají historie Želechovic - Okna historie dokořán, odkazují právě na Pleinerovy závěry z nálezů, které na našem katastru učinil. Prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc. zasvětil svůj život vědě, bádání, výzkumu, pokusům a tvorbě odborných publikací a stal se ve svém oboru archeometalurgie velikým odborníkem. Ač je  jeho publikační odkaz značně rozsáhlý, nelze opomenout, že jeho první kniha, kterou vydal již v r. 1952 se týkala nalezených hutí u Želechovic, a dalo by se proto usuzovat na skutečnost, že právě nálezy ze Želechovic se staly jeho odrazovým můstkem do aktivního odborného života. Čest jeho památce a slávu jeho dílu.

https://www.slaviste.cz/index.php?page=detail&id=215-pleiner-radomir-prof-phdr-drsc-hon-fsa

A. Hampl

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.