Archiv článků

Vzpomínka na obchodníka Jana Horkého z Uničova s fotografickou přílohou

22.12.2019 22:15
článek Horký s fotografickou přílohou.pdf (9489950)
>>

Výstava fotografií J. Zakopala z Uničova

04.07.2019 18:33
Na den želechovických hodů 5. 7. 2019 připravili želechovští muzejníci výstavu věnovanou zesnulému Josefovi Zakopalovi z Uničova, který se zabýval fotografováním Uničovska. Sbírka jeho fotografií, kterou před 2 lety Vesnické muzeum Želechovice převzalo, obsahuje více jak 10.000 fotografií. K tomu...
>>

Vyšla nová publikace k výročí založení Vesnického muzea Želechovice

22.04.2019 16:46
Správce Vesnického muzea Želechovice Antonín Hampl připravil k příležitosti pátého výroční od otevření první expozice zdejšího vesnického muzea brožuru s názvem Okna historie dokořán - 5 let želechovického muzejnictví ve fotografiích, kterou připomíná váznamné etapy v životě této instituce....
>>

Vyšla publikace o P. Janu Hrabě Kroupovi, básníkovi z Hrabí

13.01.2019 10:15
Za finančního přispění obce Želechovice a Spolku Příznivci historie a muzea Želechovice, z.s. vydalo Vesnické muzeum Želechovice, a to k příležitosti 95. výročí od narození P. J. H. Kroupy, skrovný spis o jeho životě a díle. Rodák z nedalé obce Hrabí u Bílé Lhoty působil jako kněz padesát let v...
>>

Peripetie kolem první písemné zmínky o obci Náklo

26.11.2018 21:36
Peripetie kolem první písemné zmínky o obci Náklo.   Národopisný příspěvek Osvalda Vídrmana, nadučitele v Nákle, a Boženy Vídrmanové Náš hanácký lid, jak se jeví ve svých obyčejích, pořekadlech, zpěvích, tancích, pověrách a svém kroji z roku 1893 předkládá čtenářům rok 1097 jako...
>>

Nákelské starožitnosti

26.11.2018 21:35
Nákelské starožitnosti v péči Vesnického muzea Želechovice   Plejáda rozličných předmětů uložených v depozitáři želechovického muzea by byla jen hromadou anonymních věcí, kdyby se za nimi neskrývaly drobné vedlejší příběhy pramenící z bohaté historie našeho hanáckého kraje....
>>

Peripetie kolem první písemné zmínky o obci Senice na Hané

26.11.2018 21:34
Peripetie kolem první písemné zmínky o obci Senice na Hané   Letopočet 1078 je v Senici na Hané považován za významný milník obecních dějin, neboť k němu odborní i amatérští historici přisoudili první písemnou zmínku o obci, a to moravský historik Viktor Pinkava ve Vlastivědě...
>>

Mýtus o první písemné zmínce o obci Želechovice prolomen.

26.11.2018 21:13
O obci Želechovice se psalo, a i já jsem tento názor převzal za skálopevný, že první písemná zmínka o obci spadá do r. 1078, kdy se jméno naší vesnice vyskytuje ve středověkých písemných pramenech poprvé. Dala tomu klášterní listina z 3. února z r. 1078, kterou byl založen klášter Hradisko u...
>>

Výstava 100 let ČSR na průmyslovce v Uničově

26.11.2018 21:04
Členové spolku připravili desetidenní výstavu k příležitosti stého výročí od vzniku ČSR. Tentokárt jim však Želechovice již byly malé, a proto "expandovali" se svými exponáty do Uničova. Pan ředitel PhDr. P. Nováček svolil s instalací výstavy ve starém vestibulu uničovské průmyslovky na Školní...
>>

Nové publikace k historii Želechovic

19.09.2018 17:18
Nové publikace k historii Želechovic připravil místní starosta Ant. Hampl, tentokrát se týkají univerzitního profesora Tomáše Čepa, regionálního učitele Josefa Loutockého a školních pomůcek a zařízení jednotřídní Obecné školy Želechovice. V nich obsažené informace vhodně doplňují další bílá místa...
>>

Záznamy: 1 - 10 ze 48

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.