otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Přehled zemřelých na č.p. 1 až č.p. 10 v Želechovicích

Sturktura zápisů:

datum úmrtí, příjmení, jméno, věk, poznámky k původu, povolání aj.

použité zkratky: d – den, m – měsíc, h – hodina, Ž. - Želechovice (Želechovicích), 0 - mrtvorozené

sestavil: ing. Hampl, 25. 5. 2011

 

č.p. 1

 

24. 2. 1863 Löhner Eleonora, 8d; † 22. 9. 1863 Škoda Barbora, - ; † 27. 5. 1864 Škoda Klara, 33; † 18. 9. 1864 Škoda Theresia, 71; † 4. 9. 1877 Fock Cecilia, 70

 

č.p. 3

 

24. 3. 1876 Helekal Anna, 23; † 23. 3. 1877 Lichtblau Františka, 35; † 8. 7. 1881 Němec Josefa, 83; † 21. 11. 1884 Helekal Filomena, 21; † 15. 4. 1885 Černý Adolf, 1/2d; † 26. 3. 1892 Helekal Rosalia, 24; † 24. 10. 1892 Helekal Anna, 62; † 15. 4. 1900 Helekal Josef , 74 výměník v Ž., syn Sancandra Helekala, rolníka v Doubravicích; † 9. 2. 1907 Tiefenbachová Marianna, 64 svobodná dcera Fr. Tiefenbacha, rolníka v Ž. a jeho manželky Jenovevy, rodem Tomáše Klestila, rolníka ve Střelicích

 

č.p. 4

 

1. 5. 1862 Čep Thomas, 10; † 1. 11. 1915 Čep Alois, 56 rolník v Ž., syn Tomáše Čepa rolníka v Ž. a jeho manželky Barbory rozené Ant. Klein, rolník v Chořelicích; zemřelý narozen 26. 3. 1859 v Ž.

 

 

č.p. 5

 

29. 9. 1879 Maitner František, 6m; † 11. 4. 1897 Meitnerová Anna, 1/100d manželská dcera Ant. Meitnera rolníka v Ž. a jeho manželky Anežky rozené Jiljí Feit, rolník v Polici (zemřela následkem těžkého porodu); † 15. 7. 1900 Maitnerová Marie, 5 dcera Antonína Maitnera rolníka v Ž. a jeho manželky Anežky rozené Jiljí Feit, rolník v Polici

 

 

č.p. 6

 

26. 9. 1867 Hohenheiser Alois, 3d; † 17. 3. 1872 Hohenheiser Margareta, 12; † 15. 5. 1898 Hohnheiserová Anna, 74 manželka Jana Hohenheisera výměníka v Ž., rozené Josef Čáp výměník v Dubicku (Zábřeh); † 22. 8. 1916 Polášková Josefa, 62 nádenice v Ž., vdova po Fr. Poláškovi podruhu v Lesnici, dcera Jana Zaseděla domkaře v Janoslavicích a jeho manželky Josefy rodem Josefa Weinlicha, domkaře v Lesnici; † 4. 1. 1901 Hohenheiser Jan, 82 rolník v Ž., syn Jos. Hohenheisera rolníka; † 6. 7. 1902 Neset Rudolf, 18d manželský syn Rudolfa Neseta nádeníka v Ž. a jeho manželky Marie rozené Antonín Klement, domkař v Pasece; † 3. 1. 1910 Špičková Františka, 8m manželská dcera Rudolfa Špičky nádeníka v Ž. a jeho manželky Marie, rozené Jan Vybíral stolář v Doubravici

 

č.p. 7

 

1. 6. 1869 Kleibel Johann, 60; † 9. 6. 1878 Němec Ambrož, 86; † 6. 11. 1883 Ludwig Anna, 55 ; † 24. 7. 1891 Letz Franciska, 21; † 28. 2. 1915 Zieglerová Marie, 63 svobodná nádenice v Ž., dcera Fr. Zieglera domkaře v Ž. a jeho manželky Mariany rodem Jana Hammera domkaře v Hnojicích; † 7. 8. 1916 Frank Antonín, 1 manželský syn Antonína Franka, podruha v Ž. a jeho manželky Žofie, rodem Ant. Krška, domkaře v Šumvaldě; † 24. 5. 1902 Svobodová Terezie, 71 manželka Vincence Svobody rolníka v Ž., rozená Ignác Dvorský rolník v Babicích; † 21. 7. 1906 Svobodová Josefa, 53 majitelka selské usedlosti v Ž., svobodná dcera Vincence Svobody rolníka v Ž. a jeho manželky Terezie rodem Ignáce Dvorského výměnkáře v Babicích; † 8. 6. 1908 Svoboda Vincenc, 78 výměník v Ž., vdovec, syn Fr. Svobody rolníka v Žerotíně a jeho manželky Eleonory rodem Josefa Crhy rolníka v Žeortíně

 

č.p. 8

 

24. 9. 1862 ? Maria, 2m; † 25. 5. 1863 Zatloukal Joseph, -; † 1. 1. 1874 Kopřiva Emanuel, 14d; † 13. 10. 1874 Kopřivová mrtvoroz., 0; † 7. 7. 1875 Kopřiva František, 50; † 12. 3. 1878 Crha Jan Emil, 55; † 4. 3. 1883 Kopřiva Anna, 59; † 25. 7. 1891 Weigl Johann, 57; † 24. 4. 1901 Laštůvka František, 32 hostinský v Ž., syn Fr. Laštůvky rolníka v Třeštině; † 30. 11. 1903 Reineltová Terezie, 69 vdova po Benjaminovi Reineltovi podruhu v Mor. Huzové, dcera zemřelého Vincence Vašíčka podruha v Třeštině a jeho manželky Kateřiny rodem Josefa Breknera domkaře v Hrabové; † 26. 4. 1906 Černý nepojmenovaný, 0 nemanželský syn Albiny Černé svobodné služky v Ž., dcery Jana Černého kováře v Ráječku (fara Zvolská) a jeho manželky Terezie rodem Petra Lindemanna, dítě přišlo na svět živé a vinou matky nebo nedopatřením zůstalo nepokřtěno, proto bylo tělo bezejmenného dítěte uloženo na místním hřbitově odděleně (samostatně); † 6. 4. 1906 Churavá Emílie, 5m manželská dcera Felixe Churavého hostinského v Ž. a jeho manželky Emilie rodem Josefa Zajíčka rolníka; † 17. 7. 1908 Churavá Anna, 1m dcera zemřelého Felixe Churavého nájemce hostince v Ž. a jeho manželky Emilie rodem Josefa Zajíčka rolníka v Janoslavicích; † 1. 2. 1908 Churavý Felix, 32 nájemce hostinna v Ž., syn Antonína Churavého výměnákře v Janoslavicích a jeho manželky Barbory Blažkovy

 

č.p. 9

 

28. 3. 1875 Kuba Josef, 14d; † 1. 6. 1876 Kuba Maria, 10m; † 2. 8. 1877 Kuba Jakob, 62; † 26. 7. 1881 Gabriel Aloisie, 2m; † 4. 3. 1883 Gabriel Aloisie, 1m; † 4. 2. 1913 Špičková Terezie, 3m manželská dcera Rudolfa Špičky nádeníka v Ž. a jeho manželky Marie rozené Jan Vybíral stolář v Doubravici; † 25. 8. 1903 Alt Alois Alfons, 3 manželský syn Aloise Alta, nádeníka v Ž. a jeho ženy Marie rodem Josefa Škody, krejčího v Ž.† 25. 9. 1903 Alt Ludvík, 1m manželský syn Ludvíka Alta nádeníka v Ž. a jeho manželky Františky rodem Karla Blažka nádeníka z Bouzova; † 28. 11. 1903 Koppová Ludmila, 25 manželka Ferdinanda Koppa c. k. úředníka státní dráhy ve Vídni, dcera Jana Gabriela výměnkáře v Ž.; † 23. 4. 1906 Alt Alfons, 2 manželský syn Aloise Alta nádeníka v Ž. a jeho manželky Marie rodem Josefa Škody krejčího v Ž., dvouleté dítě se utopilo; † 27. 8. 1909 Heigr Jan, 32 stolářský pomocník v Ž., syn Josefa Heigra tesaře v Úsově a jeho manželky Berty rodem Antonína Zvačka podruha v Úsově

 

č.p. 10

 

27. 4. 1864 Tiefenbach Antonie, 6m; † 1. 9. 1872 Vyhnanek František, 46; † 6. 10. 1872 Vyhnanek Lucia, 40; † 12. 4. 1873 Vyhnanek Josef, 8m; † 22. 2. 1878 Meitner František, 6m; † 13. 9. 1878 Meitner Agatha, 9d; † 9. 2. 1879 Meitner František, 29; † 10. 1. 1881 Šolc Alois, 1/4h

5. 9. 1883 Šolc Richard, 13d; † 27. 4. 1887 Šolc Anton, 5; † 22. 3. 1895 Svobodová Anna, 73 vdova po Aloisovi Svobodovi výminkáři z Úsova; † 9. 8. 1902 Vyhnánková Ludmila Anna, 2 manželská dcera Fr. Vyhnánka rolníka v Ž. a jeho manželky Ludmily rodem Fr. Meitner rolník ze Ž.; † 21. 6. 1903 Vyhnánek František, 5m manželský syn Fr. Vyhnánka rolníka v Ž. a jeho manželky Ludmily rodem Fr. Meitner rolník v Ž.; † 22. 2. 1906 Wendler Emanuel, 75 nádeník v Ž., syn Jakuba Wendlera podruha v Ž. a jeho manželky Marie rodem Jana Šišmy domkaře v Ž.

 

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.