otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Přehled zemřelých na č.p. 21 až č.p. 30 v Želechovicích

Sturktura zápisů:

datum úmrtí, příjmení, jméno, věk, poznámky k původu, povolání aj.

použité zkratky: d – den, m – měsíc, h – hodina, Ž. - Želechovice (Želechovicích), 0 - mrtvorozené

sestavil: ing. Hampl, 25. 5. 2011

č.p. 21

 

21. 11. 1867 Gattin Theresia, 55; † 21. 2. 1870 Škoda Alois, 24; † 2. 2. 1873 Škoda Vilhelm, 27; † 17. 10. 1873 Škoda Maria, 14d; † 27. 5. 1913 Kobza Jan, 35 nádeník v Ž. syn Heleny Kobzové dcery Fabiana Kobzy domkaře v Janoslavicích a jeho manželky Kateřiny; † 13. 10. 1915 Škoda Jan, 79 rolník v Ž., syn Fr. Škody rolníka v Ž. a jeho manželky Terezie rodem Jana Vogta mlynáře v Mladějovicích

 

č.p. 22

 

10. 2. 1876 Sova Juliana, 58; † 15. 9. 1886 Lolek Jan Emil, 8d; † 22. 9. 1893 Sova Ferdinad, 79

5. 9. 1912 Jeřábkova Juliana, 45 manželka Františka Jeřábka kupce v Ž., dcera Jana Zecha familianta na Jáchymově; † 6. 12. 1911 Jeřábková Anna, 2 manželská dcera Fr. Jeřábka kupce v Ž. a jeho manželky Juliany rozené Zechovy, zemřelá dívka narozena 14. 5. 1909 ve Lhotě u Litovle

č.p. 23

 

26. 12. 1862 Vavroš Josef, 2m; † 29. 9. 1866 Vavroš Alois, 18d; † 22. 12. 1898 Vavrouš František, 49 rolník v Ž., syn Fr. Vavrouše výměníka v Ž., (pohřben v Uničově); † 23. 5. 1912 Hammer Jan, 63 rolnický výměník v Ž., syn Fr. Hammera rolníka v Ž. a jeho manželky Josefy rozené Fr. Benda, rolník ve Třech Dvorech

 

č.p. 24

 

8. 6. 1864 Meitner Filomena, 9d; † 3. 4. 1869 ? Magdalena, 46; † 13. 6. 1869 Hološ Anton, 89; † 19. 11. 1874 Majtner Františka, 25d; † 26. 10. 1874 Meitner Josefka, 0; † 23. 9. 1875 Maitner Jan Emil, 20d; † 12. 2. 1877 Maitner Alois, 4m; † 6. 3. 1879 Nevěřil František, 6m; † 15. 1. 1889 Meitner František, 76; † 14. 1. 1890 Meitner František, 6d; † 30. 4. 1896 Meitnerová Josefa, 55 vdova po Fr. Meitnerovi, rolníkovi v Ž., dcera Fr. Ošťádala, chalupníka v Ž. a jeho manželky Marty, rozené Jakub Hloch, chalupníka ze Šumvaldu; † 10. 7. 1912 Körner Josef , 8m manželský syn Josefa Körnera, nádeníka v Ž. A jeho manželky Florentiny, rozené martina Alta, tkadlce v Jiříkově; † 24. 6. 1913 Hackenbergerová Markéta, 1 nemanželská dcera Emilie Hackenbergerové děvečky v Ž., svobodné dcery Jana Hackenbergera čeledína v Uničově a jeho manželky Marianny rodem Jakuba Veppla nádeníka; † 7. 7. 1914 Dittrich Ignát, 11 manželský syn Jana Dittricha nádeníka v Ž. a jeho manželky Anny rozené Horké; † 27. 5. 1914 Dittrich František, 3 manželksý syn Jana Dittricha nádeníka v Ž. a jeho manželky Anny rozené Horké; † 10. 7. 1914 Dittrichová Anna, 3m manželská dcera Jana Dittricha nádeníka v Ž. a jeho manželky Anny rozené Horké; † 26. 2. 1915 Mareš Antonín, 2m nemanželský syn Boženy Marešové děvečky v Ž., dcery Josefa Mareše nádeníka v Polici a jeho manželky Marie rozené Jana Bartoníka podruha v Polici; † 27. 6. 1915 Škrabalová Anna, 3m manželská dcera Fr. Škrabala nádeníka v Ž. a jeho manželky Anastasie rodem Františka Bartoše podruha v Herboticích; † 17. 2. 1916 Marešová Anna, 1 manželská dcera Jos. Mareše nádeníka v Ž. a jeho manželky Marie rodem Jana Bartoníka podruha v Polici; † 30. 7. 1905 Kozová Marie, 7m menželská dcera Jána Kobzy nádeníka v Ž. a jeho manželky Marie rodem Vincence Koupila domkaře ve Střemeníčku; † 20. 5. 1906 Blažek Jaroslav, 6m manželský syn Karla Blažka nádeníka v Ž. a jeho manželky Barbory dcery Anny Žváčkové rodem Josefa Žváčka nádeníka v Zábřeze; † 28. 5. 1906 Veppl František 1m nemanželský syn Reginy Vepplové dcery Jakuba Veppla nádeníka v Ž. a jeho manželky Cecílie rodem Jana Lindnera domkaře v Újezdě; † 25. 8. 1907 Kobzová Filoména, 2m manželská dcera Jana Kobzy nádeníka v Ž. a jeho manželky Filomény rodem Jana Hubáčka podruha v Kadeříně; † 30. 3. 1908 Alt Martin, 57 nádeník v Ž., syn Aloise Alta domkaře v Jiříkově a jeho manželky Josefy roz. Kleinové; † 22. 7. 1908 Veppl Alois, 2m nemanželský syn Reginy Vepplové dcery Jakuba Veppla nádeníka v Ž. a jeho manželky Cecílie rodem Jana Lindnera domkaře v Újezdě; † 15. 5. 1911 Kobza Vladimír, 5m manželský syn Jana Kobzy nádeníka v Ž. a jeho manželky Filomény rozené Jana Pluháčka podruha v Kadeříně; † 12. 12. 1911 Marešová Anna, 2 manželská dcera Josefa Mareše dělníka v Ž. a jeho manželky Marie Bartušovy, zemřelé dítě narozeno 6. 7. 1909 v Hnojicích

 

 

č.p. 25

 

11. 1. 1880 Schuster Ferdinand, 52; † 29. 10. 1890 Schuster Eleonora, 74

 

č.p. 26

 

18. 9. 1866 Vavroš Anna, 52; † 4. 3. 1874 Vavroš Josef, 59; † 5. 6. 1876 Škoda Jan Emil, 11d; † 27. 12. 1884 Resch Jan Emil, 61; † 24. 4. 1885 Nevěřil Josef, 3d; † 19. 10. 1887 Škoda Josef, 58; † 28. 7. 1888 Nevěřil Terezia, 9m; † 8. 4. 1888 Škrabal Maria, 5; † 8. 6. 1889 Nevěril Alois, 4m; † 15. 7. 1889 Škrabal Anna, 1/2d; † 16. 11. 1892 Černý Jan, 86; † 13. 12. 1893 Černy Klára, 81; † 6. 7. 1894 Havlíček Adolf, 29 krejčí v Ž.; † 5. 12. 1895 Škodová Marie, 2,5d dcera Jos. Škody a jeho manželky Barbory rozené Sloukové původem z Vranové Lhoty; † 11. 1. 1896 Lukas Josef, 0 syn Ambroze Lukase nádeníka a jeho manželky Filomény; † 21. 1. 1915 Hammer Vincenc, 59 výměník v Ž., syn Fr. Hammra rolníka v Ž. a jeho manželky Josefy rodem Fr. Bendy rolníka ve Třech Dvorech; † 5. 10. 1902 Tiefenbach Karel, 60 nádeník v Ž. syn Jana Tiefenbacha rolníka v Ž.

 

č.p. 27

 

9. 1. 1863 Crha Anton, 3d; † 6. 5. 1864 Crha Ignaz, 18d; † 28. 4. 1868 Crha Augustin, 1d; † 28. 7. 1876 Crha Anna, 21; † 13. 1. 1895 Crha Ignát, 78 rolík v Ž., syn Jakoba Crhy, rolníka v Ž.; † 12. 9. 1898 Hrubá Jindřiška, 17d manželská dcera Josefa Hrubého, nádeníka v Ž. a jeho manželky Anna, rozené Emanuel Vendler, nádeník v Ž.; † 14. 7. 1914 Tiefenbach Alois, rolník v Ž., vdovec, syn Fr. Tiefenbacha, rolníka v Ž. a jeho manželky Terezie, rodem Ignáta Crhy, rolníka v Ž.; † 18. 10. 1916 Daiczak1 Michal, 3 manželský syn Vojtěcha Daiczaka rolníka v Troszczanieci Wielkim a jeho manželky Marie rodem Ant. Oleandra, syn uprchlíků z Haliče, nar. 13. 10. 1913 ve Wies; † 17. 10. 1916 Kazarski2 Antonie, 3 manželská dcera Ondřeje Kazarského nádeníka v Rudě Brodské a jeho manželky Anežky rodem Ondřeje Jeszinovského, zemřelé dítě narozeno 15. 5. 1913 v Rudě Brodské, okres Radychow, Halič, dcera uprchlíků z Haliče; † 11. 11. 1916 Luciow3 Antonín, 2 manželský syn Ludvíka Luciow kováře v Reniowě a jeho manželky Žofie rodem Kroupovy; dítě nar. 11. 9. 1914 v Reniowě, okr. Zborow (Halič), syn uprchlíků z Haliče; † 23. 9. 1901 Crhová Terezie, 72 vdova po Ignáci Crhovi rolnickému výměníkovi v Ž., rozeném Fr. Meitner rolník v Medlově;

první pohřbená na místním hřbitově

1. 10. 1901 Hejný František, 56 také (Hönig) nádeník syn Jana Hejného domkaře v Troubelicích; † 1902 Horáková Marie, 2m manželka Jana Horáka nádeníka v Ž. a jeho manželky Marie rozené Blascheck v Rohli; † 8 7 1902 Skálová Marie, 2d manželská dcera Jana Skály nádeníka v Ž. a jeho manželky Marianny rozené Fr. Srda domkař v Lipince; † 17 5 1907 Franková Tekla, 68 podruhyně v Ž., vdova po Josefu Frankovi nádeníkovi v Úsově dcera Ondřeje Hrubého podruha v Úsově a jeho manželky Terezie rodem Maulerové v Úsově; † 14. 4. 1912 Tiefenbachová Emilie, 32 manželka Aloise Tiefenbacha rolníka v Ž., dcera Karla Černého, rolníka v Ž. a jeho manželky Františky rozené Josef Krestin rolník v Třeštině

 

č.p. 28

 

3. 2. 1883 Šolc Anton, 64; † 31. 7. 1891 Šolc Ján, 48; † 25 8 1896 Šolcová Josefa, 79 vdova po Antonínovi Šolcovi rolníkovi v Ž., dcera Bartoloměje Tiefenbacha rolníka v Ž. a jeho manželky Marianny rozené Jan Smital; † 13 1 1897 Vavroš Cyril Fr., 73 výměník v Ž. a vdovec, syn matouše Vavroše rolníka v Ž. (pohřben na hřbitově v Uničově); † 2 3 1903 Šolc Alois, 3m manželský syn Aloise Šolce rolníka v Ž. a jeho manželky Anny rozené Jan Meitner rolníka v Ž.; † 9 12 1906 Šolcová Anna, 6 manželská dcera Aloise Šolce rolníka v Ž. a jeho manželky Anny, rodem Jana Meitnera, rolníka v Ž.

 

č.p. 29

 

6. 9. 1862 Běhal Josef, 1; † 7. 10. 1889 Hammr Josef, 6m; † 21 7 1900 Hrubá Josefa, 1m dcera Josefa Hrubého nádeníka v Ž. a manželky Anny rodem Emanuela Vandlera nádeníka v Ž.; † 2. 7. 1900 Kršek Antonín, 67 nádeník v Ž., syn Jana Krška domkaře z Troubelic

 

č.p. 30

 

26. 11. 1863 Jořínek Mariana, 18 ;† 13. 1. 1866 Vollek Vikrotia, 84; † 11. 1. 1867 Lachnit Karl, 23; † 21. 9. 1867 Stanzel Johann, 46; † 10. 4. 1870 Lachnit Mariana, 67; † 1. 3. 1885 David Rudolf, 20d; † 4. 4. 1885 Lachit Jenoveva, 16; † 31. 8. 1885 Lachnit Josef, 52; † 28 3 1894 David Josef, 84 vdovec a výměnkář ze Žerotína, syn Josefa Davida, rolníka ze Žerotína; † 19 11 1903 Skyva Jindřich, 2m manželský syn Fr. Skyvy hostinského v Ž. a jeho manželky rodem Vincence Kuřeny rolníka v Polici; † 31 7 1910 Skývová Bohumila, 2m manželská dcera Fr. Skývy hostinského v Ž. a jeho manželky Františky rozené Vincenc Kučera, rolník v Polici

----------------

Poznámka pod čarou: 1,2,3,4,5

V létě 1914 vypukla první světová válka. Nedlouho po jejím rozpoutání byly, z pohledu Rakouska-Uherska, svedeny počáteční bojové akce především na balkánské a východní frontě. Hned 12. srpna 1914 zahájila rakouská vojska ofenzívu v Srbsku, která však rychle skončila nezdarem. Během 14 dnů byla nucena stáhnout se do výchozích pozic. Lépe se nedařilo o něco později ani rakousko-uherským formacím na východní frontě, kde k prvním kontaktům s nepřítelem došlo už 23. srpna v rámci ruské ofenzívy v oblasti Haliče. Zprvu dílčí úspěchy rakousko-uherských oddílů byly vystřídány sérií porážek, takže mezi 8. až 12. zářím 1914 musela rakousko-uherská armáda vyklidit velkou část Haliče a celou Bukovinu. Ostré válečné střety znamenaly pro zúčastněné strany hned od počátku nejen tisíce mrtvých a raněných vojáků, byly však doprovázeny i masovou migrací civilního obyvatelstva do oblastí Rakouska-Uherska, dosud nepoznamenaných válkou. Tento fenomén se týkal i českých zemí, které ležely mimo frontová pásma. Převážnou část běženců z Haliče a Bukoviny tvořili místní Židé, kteří prchali před postupem fronty do vnitrozemí habsburské monarchie v několika vlnách, a to v zásadě dvěma směry. Jihozápadní cestou přes Uhry do Vídně směřovaly hlavně jednotlivé rodiny z vyšších židovských vrstev, severozápadním směrem přes Přemyšl a Krakov na Moravu, do Čech a Rakouska utíkali později zejména chudí Židé. Ti své domovy opouštěli většinou pěšky nebo na povozech, nezřídka jen s nejnutnějšími osobními věcmi. Na rozkaz státních úřadů a za asistence armády pak byli přemisťováni z větších měst do vnitrozemí monarchie vlakovými transporty, často v uzavřených dobytčích vagonech.

V Želechovicích se dočasně usadily na č.p. 27, 17a 11 rodiny s dětmi, které válečné útrapy zapatily, dle zápisů z knihy zemřelých vyplývajích, svými životy. Zemřelé děti haličských uprchlíků byly pohřbeny na místním hřbitově.

 

 

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.