otevřeno 5. 7. 2023 10:00 - 18:00

Přehled zemřelých na č.p. 11 až č.p. 20 v Želechovicích

Sturktura zápisů:

datum úmrtí, příjmení, jméno, věk, poznámky k původu, povolání aj.

použité zkratky: d – den, m – měsíc, h – hodina, Ž. - Želechovice (Želechovicích), 0 - mrtvorozené

sestavil: ing. Hampl, 25. 5. 2011

 

č.p. 11

 

17. 1. 1876 Ljuka Alois, 20d; † 10. 4. 1913 Horáková Josefa, 1 manželská dcera Jana Horáka nádeníka v Ž. a jeho manželky Marie rozené Blaschkové; † 13. 11. 1916 Scczepanski1 Alexandr, 3 manželský syn Tomáše Sccezepanského rolníka v Slobotce a jeho manželky Marie rodem Zašetkové; dítě narozeno v Slobotka Bolscowicka 12. 7. 1913, okr. Rohatyn (Halič); † 19. 5. 1901 Kobzová Emilie, 1m dcera Jos. Kobzy obuvníka v Ž. a jeho manželky Josefy rozené Jan Kobza domkaře ve Svinově; † 28. 4. 1904 Goldová Terezie, 73 podruhyně v Ž., vodova po Jos. Goldovi nádeníkovi v Německých Libinách dcera Filipa Petříka domkaře v Leštině a jeho manželky Anny rodem Pospíšilovy z Leštiny; † 30. 9. 1904 Špička Vilém, 1d manželský syn Viléma Špičky nádeníka v Ž. a jeho manželky Filomény rodem Fr. Hrazdila podruha v Radnici; † 1. 11. 1904 Špičková Filoména, 32 manželka Viléma Špičky nádeníka v Ž., dcera Fr. Hrazdila podruha v Radnici a jeho manželky Veroniky rodem Filipa Ziebla podruha v Pavlově; † 12. 6. 1907 Edlerová Anna, 8 manželská dcera Josefa Edlera nádeníka v Ž. a jeho manželky Johanny rodem Ant. Kubálka nádeníka v Šumvaldě; † 22. 3. 1908 Franková Marie, 9m manželská dcera Ant. Franka podruha v Ž. a jeho manželky Žofie rozené Krškové; † 27. 11. 1909 Frank Antonín, 6d manželský syn Antonína Franka nádeníka v Ž. a jeho manželky Žofie, rodem Ant. Krška domkaře v Šumvaldě; † 15. 12. 1910 Nikodém Stanislav, 7m manželksý syn Ludvíka Nikodéma nádeníka v Doubravici a jeho manželky Emilie v Ž. rodilé Josef Friedl podruh v Lošticích; dítě narozeno 5.5.1910 v Doubravici; † 15. 12. 1910 Spurná Emílie, 1 nemanželská dcera Anny Spurné děvečky v Brníčku dcery Barbory Spurné rozené Josef Spurný nádeník v Dolním Štěpánově; † 1. 4. 1912 Nikodém František, 2d manželský syn Ludvíka Nikodéma nádeníka v Ž. a jeho manželky Emilie rozené Josef Frieda podruh v Lošticích

 

č.p. 12

 

6. 1. 1870 Němcova Paulina, 62; † 4. 4. 1873 Němec Theresie, 46; † 27. 3. 1879 Němec Jakob, 67; † 21. 8. 1887 Němec Ján, 25d; † 21. 11. 1913 Jeřábková Julie, 12 dcera Františka Jeřábka, kupce v Ž. a jeho zemřelé manželky Juliány, dívka narozena 10. 2. 1902 ve Lhotě u Nákla

 

č.p. 13

 

26. 9. 1866 Löhner Ignáz, 33; † 21. 1. 1869 ? Josef, 0; † 1. 8. 1869 Löhner Amand, 24; † 5. 5. 1871 Löhner Ignát, 73; † 30. 7. 1872 Škoda Alexander, 7m; † 20. 12. 1873 Vepl Františka, 3m; † 10. 4. 1874 Löhner Amalie, 9d; † 12. 5. 1875 Škoda Anna, 9m; † 9. 6. 1876 Zatloukal František, 0

8. 7. 1882 Nather Alois, 45; † 9. 9. 1885 Groer Jan Emil, 49; † 20. 3. 1888 Krček Josefa, 60; † 14. 12. 1888 Veppl Hermina, 7m; † 23. 6. 1891 Blechta Sofia, 2m; † 15. 6. 1891 Veppl Maria, 2m

1. 8. 1892 Vepl Josef, 1/2d; † 13. 2. 1896 Groer Josef , 5m syn Aloise Groera obuvníka v Ž. a jeho manželky Amálie; † 4. 1. 1913 Smejkal Jan, 2 nemanželský syn Eleonory Smejkalové služebné v Sokolově dcery Emílie a Františka Smejkala podruha; dítě narozeno 1. 4. 1910 v Troubelicích; † 24. 12. 1916 Škrabalová Marie, 3m manželská dcera Fr. Škrabala nádeníka v Ž. a jeho manželky Anastasie rodem Františka Bartoše podruha v Herboticích; † 30. 5. 1903 Hackenberger Rudolf, 1m manželský syn Jana Hackenbergera nádeníka v Ž. a jeho manželky Marianny rozené Jakub Veppl nádeník v Ž.; † 28. 8. 1905 Hackenberger Emanuel, 6m manželský syn Jana Hackenbergera nádeníka v Ž. a jeho manželky Mariany rodem Jakuba Veppla nádeníka v Ž.; † 19. 2. 1906 Hackenberger Jan, 36 nádeník v Ž., syn Terezie Hackenbergerové dcery Apolonie Hackenbergerové rodem Josefa Halzenbergra podruha v Hraběžicích; † 26. 10. 1908 Kubelková Marie, 73 manželka Jana Kubelky podruha v Ž., dcera Jos. Drlíka zahradníka v Brníčku a jeho manželky Eleonory, zemřelá narozena 5. 11. 1834 v Brníčku; † 20. 1. 1910 Kobelka Jan, 90 (alias Kubilka), tkadlec v Ž., vdovec, syn Ondřeje Kobelky podruha v Nedvězí a jeho manželky Tekly rozené Dvořákové, zemřelý narozen 25. 9. 1819 v Nedvězí; † 8. 8. 1910 mrtvorozená dívka, manželská dcera Fr. Škrabala nádeníka v Ž. a jeho manželky Anastázie rozené Fr. Bartoš podruh v Herboticích

 

č.p. 14

 

12. 11. 1864 Tiefenbach Johann, 66; † 29. 9. 1875 Tiefenbach Cecilia, 77; † 18. 3. 1876 Hamr Anna, 10m; † 22. 2. 1877 Hammer Antonia, 0; † 9. 9. 1878 Tiefenbach Anna, 1/2d; † 2. 1. 1891 Nevěřil František, 37; † 12. 4. 1915 Hammer Jaroslav, 1m manželský syn Fr. Hammera, rolníka v Ž. a jeho manželky Marie rodem Emanuela Hammra, rolníka v Ž.

 

č.p. 15

 

24. 4. 1864 Mader Franz, 51; † 29. 8. 1873 Tiefenbach František, 49; † 29. 9. 1874 Tiefenbach Alois, 22; † 2. 6. 1882 Tiefenbach Karel, 6d; † 12. 1. 1883 Hejný Anna, 70; † 9. 1. 1885 Tiefenbach Josef, 0; † 2. 9. 1912 Tiefenbachová Josefa, 0 manželská dcera Fr. Tiefenbacha, rolníka v Ž. a jeho manželky Marie rodem Karla Černého rolníka v Ž.; dítě mrtvorozené

 

č.p. 16

 

7. 4. 1864 Obšil Josef, 53; † 27. 1. 1873 Obšil Fantiška, 58; † 21. 12. 1875 Obšil Otilie, 14d; † 27. 4. 1875 Obšil Teresia, 6m; † 4. 11. 1881 Obšil Rudolf, 2m; † 3. 3. 1885 Obšil Angela, 17d; † 9. 9. 1889 Obšil Marianna, 40; † 14. 2. 1891 Obšil Jakob, 22; † 31. 3. 1892 Obšil Emanuel, 52; † 13. 8. 1912 Obšilová Miloslava, 9m manželská dcera Františka Obšila rolníka v Ž. a jeho manželky Otýlie rodem J. Freita rolníka v Polici; † 28. 10. 1911 Obšilová Jarmila, 3m manželská dcera Fr. Obšila rolníka v Ž. a jeho manželky Otílie rozené Josef Feit rolník v Polici

 

č.p. 17

 

20. 5. 1879 Tiefenbach Jenoveva, 72; † 31. 8. 1883 Obšil Jan Emil, 46; † 13. 11. 1916 Weglowski2 Kateřina, 3 manželská dcera Michala Weglowského, rolníka v Brethaji a jeho manželky Karolíny, rodem Salaovy dcera uprchlíků z Haliče, nar. 12. 8. 1913 v Brethaji, okr. Nadworna (Halič)

 

č.p. 18

 

25. 4. 1866 ? Anton, 0; † 12. 2. 1898 Wiedermann František, 9m manželský syn Fr. Wiedermanna rolníka v Ž. a jeho manželky Marie rozené Petr Schlauch rolník v Renotech; † 9. 12. 1905 Wiedermannová Emílie, 3 manželská dcera Fr. Wiedermanna rolníka v Ž. a jeho manželky Marie rodem Petra Schlaucha rolníka v Renotech.

 

č.p. 19

 

25. 10. 1869 Sponner (?) Johann, 0; † 5. 5. 1871 Reš Mariana, 35; † 11. 6. 1872 Tiefenbach Františka, 22; † 5. 4. 1874 Tiefenbach Josef, 1m; † 28. 7. 1893 Hammer Růžena, 20d; † 9. 2. 1895 Hammer Jaroslav, 7m syn Emanuela Hammra rolníka a jeho manželky Emilie rozené František Langr rolník v Sukolomi; † 18. 6. 1902 Hammerová Emilie, 12 svobodná dcera Emanuela Hammera rolníka v Ž. a jeho manželky Emilie rozené Fr. Langer rolník v Sukolomi

 

č.p. 20

 

21. 1. 1863 Wiedermann Rosina, 74; † 17. 9. 1872 Wiedermann Alois, 4d; † 24. 11. 1873 Wiedermann Alois, 1m; † 8. 12. 1876 Wiedermann mtvoroz., 0; † 2. 2. 1879 Wiedermann Josef, 42; † 23. 2. 1879 Wiedermann Ludnila, 6m; † 1. 6. 1886 Wiedermann Anna, 63; † 26. 1. 1887 Wiedermann Ján, 60; † 31. 1. 1898 Reschová Anděle, 8m manželská dcera Fr. Rescha obuvníka v Ž. a jeho manželky Františky rozené Fr. Opletal hutník v Dolním Štěpánově; † 4. 4. 1899 Tiefenbach František, 62 nádeník v Ž., svobodný syn Fr. Tiefenbacha roníka v Ž.; † 7. 6. 1900 Gabrielová Cecílie, 79 vdova po Ant. Gabrielovi nádeníkovi v Ž., rozená Josef Tégl výměnkář v Újezdě; † 14. 2. 1901 Tiefenbachová Terezie, 67 nádenice v Ž., svobodná dcera Fr. Tiefenbacha rolníka v Ž.; † 17. 2. 1906 Urban Rudolf, 1m manželksý syn Fr. Urbana nádeníka v Ž. a jeho manželky Josefy rodem Jana Kouřila podruha v Moravském Úsově; † 23. 2. 1907 Kopřiva Josef 23d manželský syn Josefa Kopřivy nádeníka v Ž. a jeho manželky Kateřiny rodem Jana Ulricha domkaře v Lošticích

------------------------------------

Pozn. pod čarou 1,2,3

V létě 1914 vypukla první světová válka. Nedlouho po jejím rozpoutání byly, z pohledu Rakouska-Uherska, svedeny počáteční bojové akce především na balkánské a východní frontě. Hned 12. srpna 1914 zahájila rakouská vojska ofenzívu v Srbsku, která však rychle skončila nezdarem. Během 14 dnů byla nucena stáhnout se do výchozích pozic. Lépe se nedařilo o něco později ani rakousko-uherským formacím na východní frontě, kde k prvním kontaktům s nepřítelem došlo už 23. srpna v rámci ruské ofenzívy v oblasti Haliče. Zprvu dílčí úspěchy rakousko-uherských oddílů byly vystřídány sérií porážek, takže mezi 8. až 12. zářím 1914 musela rakousko-uherská armáda vyklidit velkou část Haliče a celou Bukovinu. Ostré válečné střety znamenaly pro zúčastněné strany hned od počátku nejen tisíce mrtvých a raněných vojáků, byly však doprovázeny i masovou migrací civilního obyvatelstva do oblastí Rakouska-Uherska, dosud nepoznamenaných válkou. Tento fenomén se týkal i českých zemí, které ležely mimo frontová pásma. Převážnou část běženců z Haliče a Bukoviny tvořili místní Židé, kteří prchali před postupem fronty do vnitrozemí habsburské monarchie v několika vlnách, a to v zásadě dvěma směry. Jihozápadní cestou přes Uhry do Vídně směřovaly hlavně jednotlivé rodiny z vyšších židovských vrstev, severozápadním směrem přes Přemyšl a Krakov na Moravu, do Čech a Rakouska utíkali později zejména chudí Židé. Ti své domovy opouštěli většinou pěšky nebo na povozech, nezřídka jen s nejnutnějšími osobními věcmi. Na rozkaz státních úřadů a za asistence armády pak byli přemisťováni z větších měst do vnitrozemí monarchie vlakovými transporty, často v uzavřených dobytčích vagonech.

V Želechovicích se dočasně usadily na č.p. 27, 17a 11 rodiny s dětmi, které válečné útrapy zapatily, dle zápisů z knihy zemřelých vyplývajích, svými životy. Zemřelé děti haličských uprchlíků byly pohřbeny na místním hřbitově.

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.