otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Seznam zemřelých na č.p. 31 až č.p. 40 v Želechovicích

Sturktura zápisů:

datum úmrtí, příjmení, jméno, věk, poznámky k původu, povolání aj.

použité zkratky: d – den, m – měsíc, h – hodina, Ž. - Želechovice (Želechovicích), 0 - mrtvorozené

sestavil: ing. Hampl, 25. 5. 2011

 

č.p. 31

 

30. 6. 1868 Černý Karl, 54; † 23. 6. 1870 Škoda Ferdinand, 20d; † 5 7 1913 Pluháčková Anna, 1 manželská dcera Adolfa Pluháčka nádeníka v Ž. a jeho manželky Anny rodem Antonína Krška domkaře v Šumvaldě; † 18 8 1914 Vodička Augustin, 34 pacholek v Ž., svobodný syn Antonína Vodičky služebného v Uničově; † 15 2 1915 Šafář František, 11m manželský syn Ferdinanda Škody nádeníka v Ž. a jeho manželky Marianny rodem Tomáše Sedláře nádeníka v Řimicích; † 6 8 1909 Černá Eleonora, 81 výměnice v Ž., vdova po Karlu Černém rolníkovi v Ž., dcera Jana Blaschke rolníka v Rohli a jeho manželky Eleonory rodem Tomáše Zmařila rolníka v Moravičanech; zemřelá narozena 18. 12. 1827 v Moravičanech; † 26 7 1910 Hubáček Jan, 1 manželský syn Aloise Hubáčka nádeníka v Ž. a jeho manželky Anny rozené Fr. Weigel zedník ve Veleboři; † 4 3 1910 Krestinová Františka, 87 vdova po Josefu Krestinovi rolníkovi v Třeštině, výměnkářka bydlící v Ž., dcera Jana Vašíčka majitele dědičné rychty v Hrabové a jeho manželky Anny, rozené Mertové; zemřelá narozena 7. 11. 1822 v Hrabové (Zábřeh); † 3 4 1911 Pospíšil Vojtěch, 2m manželský syn Viléma Pospíšila nádeníka v Ž. a jeho manželky Františky rozené Josefa Jarmera domkaře ve Slavoňově

 

č.p. 32

 

7. 11. 1882 Leter Josef, 5; † 28 11 1904 Wiedermann František, 83 výměnkář v Ž., syn Fr. Wiedermanna rolníka v Černém (fara Litovelská) a jeho manželky Roziny rodem Šebestiána Navrátila v Černém; † 6 6 1904 Wiedermannová Josefa, 72 manželka Fr. Wiedermanna výměnkáře v Ž., dcera Fr. Sleisnera rolníka v Újezdě a jeho manželky Rosalie rodem Fr. Seidlera rolníka v Újezdě; † 6 9 1907 Gabrielová Bohumila, 22 svobodná dcera Ferdinanda Gabriela rolníka v Ž. a jeho manželky Josefy rodem Františka Wiedermanna rolníka v Ž.

 

č.p. 33

 

18. 2. 1864 ? Marianna, 25d ; † 6. 10. 1872 Tiefenbach Anna, 58; † 25. 7. 1892 Tiefenbach Franz, 45; † 10 8 1907 Tiefenbach Jan, 31 soukromník v Ž., svobodný syn Fr. Tiefengacha rolníka v Ž. a jeho ženy Františky rodem Karla Čundrly rolníka v Píňovicích, zemřelý spadl z nákladního vozu a náhle zemřel

 

č.p. 34

 

13. 5. 1862 Illing Isidor, 3; † 29. 11. 1868 Ditrich Marie, 14d; † 7. 3. 1880 Brauner Josefa, 37; † 22. 10. 1880 Brauner Cecilia, 29; † 25. 1. 1880 Illing Rosalia, 28; † 28 9 1899 Černá Terezie, 1m manželská dcera Ignáta Černého tesaře v Ž. a jeho menželky Anny rozené Fr. Drlík, zahradník v Polici; † 28 7 1901 Hohenheiser Antonín, 45 domkař v Ž., syn Jana Hohenheisera rolníka v Ž.;

13. 3. 1903 Hrubý Josef, 7m manželský syn Josefa Horáka nádeníka v Ž. a jeho manželky Anny rozené Emanuel Vendler nádeníka z Ž.; † 11. 11. 1904 Škoda Josef, 34 nádeník a obecní slouha v Ž., syn Jos. Škody krejčího v Ž. a jeho manželky Anežky; † 17. 12. 1904 Škodová Markéta, 6 manželská dcera Josefa Škody a jeho manželky Barbory rodem Antonie Sloukové dcery Josefa Slouky domakře v Červené Lhotě; † 7. 5. 1909 Černý Ignác, 56 tesař manželský syn Jana Černého podruha v Ž. a jeho manželky Kláry rodem Jana Čecha podruha v Ž.

 

č.p. 35

 

9. 3. 1865 Macek Franciska, 64; † 26. 12. 1868 Kleibel Thomas, 64; † 3. 4. 1872 Kleibel Maria Anna, 70; † 31. 5. 1877 Haněk Jan Emil, 47; † 17. 9. 1898 Dittrichová Eva, 67 manželka Ferdinanda Dittricha nádeníka v Ž., rozená Tomáš Kleibel domkař v Ž.; 31. 12. 1916 Stratilová Františka, 76 soukromnice v Ž., vdova po Karlu Stratilovi domkaři v Mor. Huzové, dcera Josefa Dittricha krejčího v Ž. a jeho manželky Anny rodem Jana Tiefenbacha rolníka v Ž.

 

č.p. 36

 

15. 10. 1865 Illing Eva, 61; † 15. 11. 1865 Ziegler Franz, 47; † 21. 9. 1868 Illing Johann, 68; † 14. 8. 1873 Skyva Josef, 20d; † 14. 1. 1874 Zatloukal Anna, 82; † 26. 10. 1890 Šležka Josefa, 1/4h; † 23. 6. 1894 Skyva František, 75 domkař v Ž.; † 21. 7. 1900 Skývová Mariana, 74 vdova po Fr. Skyvovi domkař v Ž., rozená v Hynkově

č.p. 37

 

9. 9. 1866 ? Karl, 20d; † 17. 9. 1866 Tiefenbach Anotnie, 1m; † 6. 9. 1867 ? Anna, 75; † 25. 4. 1867 Ditrich Franciska, 63; † 6. 4. 1869 Vavroš Anna, 58; † 25. 2. 1873 Rotter Joseph, 29; † 26. 7. 1876 Dittrich Theresia, 10m; † 1. 4. 1879 Tiefenbach Alisie, 21; † 13. 10. 1882 Tiefenbach Kristina, 4d; † 19. 4. 1885 Černal Magdalena, 65; † 10. 7. 1885 Černal Josef, 70; † 15. 3. 1885 Ditrich Karel, 8d; † 15. 5. 1887 Dittrich Beatrik, 3m; † 23. 2. 1889 Illing Isidor, 79; † 24. 10. 1891 Obšil Ján, 73; † 9. 3. 1891 Veppl František, 66; † 14. 1. 1892 Hloch Jan Emil, 64; † 5. 12. 1892 Kubat Anton, 65; † 2. 3. 1892 Suchanek Michael, 40; † 19. 12. 1896 Škoda Ondřej, 65 krejčí v Ž., syn Bartoloměje Škody rolníka v Ž.; † 8. 1. 1897 Tiefenbach Felix, 24 knihař v Ž., syn Karla Tiefenbacha stolaře v Ž. a jeho manželky Margarety rozené Ošťádal Fr. domkař v Ž.; † 21. 1. 1897 Tiefenbach Karel, 66 stolař v Ž., syn Jana Tiefenbacha rolníka v Ž.; † 8. 4. 1902 Illingová Kateřina, 78 vdova po Isidoru Illingu nádeníka v Ž., rozená Fr. Zatloukal domkař v Ž.; † 8. 1. 1907 Dittrich Ferdinand, 45 obecní slouha v Ž., syn Markéty Dittrichové dcery Jana Dittricha kovářskoho minstra v Ž. a jeho manželky Anny rodem Josefa Tiefenbacha rolníka v Ž.; † 22. 8. 1909 Vepl Jakub, 79 obecní vdovec pastýř a podruh v Ž., syn Jana Vepla podruha v Ž. a jeho manželky Veroniky rodem Jakuba Zuffera kováře v Pňovicích; † 18. 1. 1910 Vendlerová Františka, 74 nádenice v Ž., vdova po Emanuelovi Vendlerovi nádeníkovi v Ž., dcera Tomáše Otáhala zahradníka v Moravičanech a jeho manželky Eleonory rozené Antonín Hammer ze Štarnova, zemřelá narozena 10. 9. 1835 v Moravičanech

 

č.p. 38

 

13. 12. 1866 Kovář Ursula, 47; † 31. 10. 1873 Kovář Kateřina, 47; † 8. 3. 1875 Zatloukal Martha, 70; † 17. 3. 1884 Zatloukal Josef, 68; † 21. 9. 1891 Kobza ?, 21; † 1. 2. 1893 Tekla Tekla, 51; † 28. 4. 1913 Hubáčková Markéta, 9m manželská dcera Aloise Hubáčka nádeníka v Ž. a jeho manželky Anny rodem Fr. Weigla zedníka ve Veleboři; † 30. 9. 1906 Hejná Barbora, 69 nádenice v Ž., svobodná dcera Jana Hejného domkaře v Troubelicích a jeho manželky Evy rodem Ant. Matala ze Šumvaldu; narozená 5.10.1836 v Troubelicích; † 9. 6. 1910 Schubertová Františka, 33 manželka Josefa Schuberta cestaře v Ž., dcera Fr. Hejného rolníka v Pískově a jeho manželky Tekly rozené Josef Pospíšil domkař v Kozově; zemřelá narozena 10. 9. 1876 v Pískově

 

č.p. 39

 

19. 5. 1864 Čech Martha, 52; † 10. 9. 1866 Krček Veronika, 62; † 1. 1. 1867 Wendler Jakob, 76

 

č.p. 40

 

5. 5. 1864 Kropatch Josef, 53; † 29. 3. 1874 Cigler Josefka, 24; † 5. 1. 1885 Seidl Adolf, 7m; † 6. 5. 1886 Skala Josef, 9m; † 21. 9. 1891 Skala Teresie, 36; † 6. 4. 1895 Seidlová Anna, 51 manželka Jos. Seidla dcera ševce ze Ž.; † 29. 11. 1898 Skála František, 3 manželský syn Fr. Skály nádeníka v Ž. a jeho manželky Barbory rozené Jakub Procházka nádeník z Troubelic; † 23. 6. 1898 Zieglerová Marie, 74 vdova po Fr. Zieglerovi domkaři v Ž., rozené Jan Hammer nádeník v Hnojicích; † 15. 7. 1912 Hoigerová Anežka, 5 manželská dcera Jana Hoigera stoláře v Ž. a jeho manželky Františky, rozené Františka Skály domkaře v Ž.; † 27. 7. 1901 Skálová Barbora, 33 manželka Fr. Skály domkaře v Ž., rozená Jakub Procházka nádeník v Troubelicích

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.