otevřeno 5. 7. 2024 10:00 - 17:00

Seznam zemřelých na č.p. 41 a dále v Želechovicích vč. zemřelých bez udání č.p.

Sturktura zápisů:

datum úmrtí, příjmení, jméno, věk, poznámky k původu, povolání aj.

použité zkratky: d – den, m – měsíc, h – hodina, Ž. - Želechovice (Želechovicích), 0 - mrtvorozené

sestavil: ing. Hampl, 25. 5. 2011

 

č.p. 41

 

18. 11. 1883 Hloch Frank, 3d; † 13. 3. 1884 Hloch Josef, 1/2d; † 18. 11. 1892 Alt Alois, 1m

č.p. 42

 

1. 6. 1893 Ditrich Jan, 57; † 20. 8. 1899 Vepplová Cecílie, 65 manželka Jakoba Veppla pohrabače v Ž., rodem Jana Lidnera domkaře v Újezdě; † 7. 10. 1913 Groerová Amálie, 47 manželka Aloise Groera nádeníka v Ž., dcera Tomáše Brokeše rolníka v Horních Heřmanicích a jeho manželky Terezie; zemřela náhle na poli; † 18. 11. 1903 Krček Alois, 50 nádeník v Ž., syn Josefy Krčkové svobodné dcery Antonína Krčka podruha a jeho manželky Veroniky

 

č.p. 46

 

17. 9. 1891 Škoda František, 6d

 

č.p. 48

 

17. 9. 1911 Hubáček Alois, 1 manželský syn Aloise Hubáčka nádeníka v Ž. a jeho manželky Anny, rozené Františka Weigla zedníka ve Veleboři

 

bez udání č.p. na místním hřbitově pohřbeni:

 

26. 6. 1911 Altová Terezie, 15 manželská dcera Aloise Alta nádeníka a domkaře v Ž. a jeho manželky Marie, rozené Josefa Škody krejčího v Ž., zemřela ve veřejné nemocnici v Uničově na č.p. 375, pohřbena na hřbitově v Ž.; † 23. 7. 1878 Janhuba Josef, 66; † 24. 10. 1913 Bartoš Tobiáš, 55 nar. 12. 1. 1858 v Horních Studénkách byl mrtev na silnici v poli nalezen; † 12. 12. 1914 Šolcová Terezie, 67 rolnická výměnice v Sukolomi, vdova po Janu Šolci rolníkovi v Ž., dcera Františka Vavroše rolníka v Ž. a jeho manželky Terezie rozené Josef Pluskal rolník v Paloníně, zemřela v Sukolomi na č.p. 26 a odtud převezena k pohřbení do Ž.

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.