otevřeno 5. 7. 2022 14:00 - 18:00

Novinky

z depozitáře

14.02.2017 19:24
sluchátková souprava.pdf (2778993)
>>

Vesnické muzeum přechází do správy nového spolku Příznivci historie a muzea Želechovice, z.s.

30.12.2016 15:24
Koncem r. 2016 byl založen nový spolek, jehož hlavní náplní je správa vesnického muzea v Želechovicích. Obec tak postupně péči o toto muzeum a jeho exponáty přenese ze svých beder na členy tohoto spolku. Obec uvolnila novému spolku prostory pro zřízení kanceláře a depozitáře v prostorách obecního...
>>

1. bleší trh v Želechovicích

04.12.2016 18:59
Tak, jak navrhl kolega P. Stránský - spoluzakladatel muzea, byl uspořádán v prostorách obecního úřadu první bleší trh v Želechovicích. Vystavovatelé se předháněli se svými skvosty, nutno přiznat, že někteří blešák pojali i jako prezentaci svých rozsáhlých sbírek. Obchody se hýbaly, návštěvníci...
>>

Slavnostní otevření nových výstavních ploch vzbudilo zájem

28.09.2016 19:48
Tak jsme se přece jen dočkali. Správci muzea Petr Stránský a Antonín Hampl splnili úkol, který si předsevzali a dne 28. 9. 2016 slavnostně otevřeli nové výstavní plochy vesnického muzea v Želechovicích. Pozvánky na akci byly rozeslály do schránek všech čísel popisných v obci, uveřejněn článek v...
>>

Starostův odhad byl špatný - muzeum otevírá opět po roce

31.08.2016 07:45
V minulém článku, který se věnoval přemístění vesnického muzea do nových prostor, starosta A. Hampl odhadoval, že práce budou probíhat 2-3 roky, čímž se podstatně zmýlil, neboť, ač s přemístěním a novou instalací bylo spojeno obrovské množství práce, usilovnou péčí správců, jsou expozice v nové...
>>

Orgány obce vybraly společnosti pro opravu nových prostor muzea

04.03.2016 12:05
Orgány obce Želechovice zadaly práce na opravách budovy hasičské zbrojnice, která má sloužit jako nové prostory Vesnického muzea obce Želechovice třem společnotem, a sice: zednické práce provede společnost s ručeným omezeným S.M. Olomouc, klempířské práce OSVČ Miroslav Klajbl, Želechovice a...
>>

Rozšíření muzea schváleno zastupitelstvem

20.10.2015 18:27
Starostovi obce Ing. A. Hamplovi se podařilo vysvětlit zastupitelům obce význam vesnického muzea, které se v současnosti nachází v malých prostorách obecního úřadu s tím, že jeho návrh přemístit muzeum do prostor bývalé hasičské zbrojnice, budovy vedle obecního úřadu, byl akceptován. I vzhledem k...
>>

Dokumentace ke smírčímu kříži zveřejněna

03.03.2015 12:05
Na stránkách Vesnického muzea obce Želechovice byly zveřejněny fotografie smírčího kříže u Papůvky, a sice z r. 1907, 2008 a 2011. Žádná pověst, povídka ani ústní lidová slovesnost se ke kříži netraduje, proto nic bližšího ke kříži v obecním archivu uloženo není. Není však vyloučeno, že ve Státním...
>>

Prvních 201 exponátů evidováno

27.02.2015 15:59
Práce na seznamu předmětů vystavených ve vesnickém muzeu započaly. Prozatím bylo evidováno 201 předmětů, a sice byl pořízen jen jejich prostý soupis.
>>

Tvorba soupisu exponátů - evidence

25.02.2015 12:01
V současnosti, únor-březen 2015, probíhá nutná inventarizace a tvorba soupisu exponátů muzea. Seznam listinných i hmotných předmětů, které tvoří sbírkový fond, bude po svém dokončení zveřejněn na těchto stránkách. Obzvláště pak popis listinného materiálu bude proveden detailně, a to zejména proto,...
>>
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.